Stavebníctvo

Stavebníctvo (9)

Geotextília vyrábaná zo syntetických PP, PES, PAD a zmesi primárnych a recyklovaných vlákien. Je vyrábaná v bielej farbe, príp. melanž, maximálna šírka 6.000 mm.

Výrobok má oproti produktu Geotex PP vďaka použitým vysokopevným PP vláknam lepšie pevnostné parametre.

Vyrábaná šírka do 6.000 mm

Geotextília s riadenou dobou rozkladu EKOFLAX je určená na ochranu svahov ( do sklonu 45° ) pred nepriaznivými erozívnymi účinkami vetra a dažďovej vody pri cestnej výstavbe, ochranu stromčekových porastov a krov. Tiež ako mulčovacia plachtička pri výsadbe lesných a okrasných porastov, proti zaburineniu.

Zabraňuje vysúšaniu pôdy, chráni rastliny proti výkyvom teplôt a pôsobí ako filter infračervenej radiácie. Po určitej ochrannej dobe (2–3 rokoch) sa biologicky rozloží na humózne látky obohacujúce rastliny o výživné látky.

Vyrába sa na báze prírodných vlákien ( ln, ju, kn, ba ). Zároveň je možné zhotovovať mulčovacie plachtičky rôznych rozmerov so zárezom do stredu.

Vpichovaná netkaná textília vyrábaná zo zmesi prírodných a syntetických recyklovaných vlákien. Slúži ako mulčovacia plachtička pri výsadbe lesných a okrasných porastov, proti zaburineniu. Zabraňuje vysušovaniu pôdy a chráni rastlinu proti výkyvom teplôt . Po určitej ochrannej dobe (cca. 3–4 rokoch) sa úplne rozpadne.

Výrobok KAVYS je vpichovaná netkaná textília, vyrábaná zo 100% PES vlákien. Pre špeciálne účely môže byť vystužená PES tkaninou.

Slúži ako technická vložka – s finálnou úpravou zákazníka, je určená pre bezvýkopové opravy potrubí a kanalizácií.

Vpichovaná netkaná textília FOLTEX je vyrábaná na báze ihloplsti z recyklovaných vlákien a prikašírovej PE fólie. Je určená na ochranu pri prevádzaní maliarskych prác, vonkajších úprav domov na prekrytie chodníkov, zámkovej dlažby a iných predmetov, rovnako aj na ochranu čerstvo zabetónovaných plôch.

Výrobok CONTEX je elektricky vodivá netkaná textília vyrábaná mechanickou tvorbou rúna spevneného vpichovaním, termicky upravená. Je vyrábaná zo zmesi syntetických a elektricky vodivých vlákien.

Vykazuje vynikajúce parametre vodivosti.

Maximálna hodnota povrchového a prechodového odporu je 5000 ohmov. Je určená ako izolačná, elektricky vodivá, uzemniteľná medzivrstva dvojplášťa zásobných nádrží horľavých látok napr. benzínových čerpacích staníc. Zvyšuje bezpečnosť skladovaných pohonných hmôt, chráni pred nebezpečnými účinkami elektrostatických nábojov. Contex sa používa aj ako ochranná a kontrolná vrstva fólií pri hydroizoláciách plochých striech.

Certifikát Contex

je netkaná vpichovaná textília termicky upravená, určená ako medzivrstva dvojplášťov nádrží, kde nevzniká statický náboj ( napr. nafta a iné ropné produkty).

Vyrába sa zo 100% syntetického vlákna v hrúbke do 4 mm.